02 Gru

AUTYZM - INNE POSTRZEGANIE ŚWIATA

Autyzm jest owiany wieloma niedomówieniami. Niska świadomość ludzi oraz niezrozumienie, czym tak naprawdę przejawia się to schorzenie są często powodamido sygnowania lub odrzucenia. Dlatego też, aby przeciwdziałać stereotypom
Parlament Europejski ustanowił pierwszy tydzień grudnia Europejskim Tygodniem Autyzmu, aby podnieść poziom wiedzy społeczeństw.

Istnieje kilka rodzajów autyzmu. Najczęściej rozróżnia się go na autyzm dziecięcy (zespół Kannera) oraz autyzm atypowy, jednak wydzielono także szereg innych problemów, które ogólnie nazwano zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Należy pamiętać, że autyzm nie jest chorobą, więc problem nie leży w tym, żeby go wyleczyć, ale żeby nauczyć się z nim żyć. Nie znajdziemy nigdzie szczepionki, ani diety cud, która na zawsze zażegna problem. Należy uświadomić sobie, że autyzm to po prostu odmienny sposób funkcjonowania mózgu, który uwarunkowany jest genetycznie. Dziecko z autyzmem nie jest skazane na cierpienie, ale dzięki wsparciu bliskich może wieść szczęśliwe i udane życie. 

Coraz częściej mówi się o tym, że autyzm to już nie tylko całościowe zaburzenia rozwoju organizmu, ale po prostu inny wzór operowania mózgu, który w odmiennych warunkach miałby sens istnienia. Odmienne są przede wszystkim kontakty społeczne, schematyczne przywiązanie do pewnych ram i zasad oraz umiejętności komunikacyjne. Funkcjonowanie takiej osoby w społeczeństwie odbiega od zachowania rówieśników. 

Jak rozpoznać autyzm? W tym celu zostały stworzone pewne kryteria diagnostyczne. Diagnostyka powinna być przeprowadzona między 2-3 rokiem życia, ale obecnie obserwuje się całe wczesne dzieciństwo, aby zaobserwować objawy autyzmu. Cechy autystyczne wyróżnione w klasyfikacjach zaburzeń i chorób DMS-V i ICD 10 obejmują trzy główne grupy. 

Pierwszą z nich są nieprawidłowości w interakcjach społecznych przejawiające się brakiem kontaktu wzrokowego, brak potrzeby zawiązywania kontaktów społecznych, nierozpoznawanie twarzy, niedzielenie się własnymi przeżyciami i emocjami, a ponadto odmienne reagowanie na zachowania innych, na ich emocje i uczucia. 

Kolejną cechą są nieprawidłowości w komunikowaniu się. Rozpoznajemy je przy zaburzeniach, opóźnieniach lub braku rozwoju mowy. Zaniepokoić powinno nas także nieodpowiednie wykorzystanie zwrotów lub słów oraz brak spontaniczności w zabawach. 

Ostatnią cechą charakterystyczną jest bardzo silne przywiązanie do czynności rutynowych. Stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań oraz aktywności są przejawem autyzmu. Należą do nich także manieryzmy ruchowe i całkowite oddawanie się jednej czynności bądź jednej pasji. 

Oczywiście do każdej osoby z autyzmem trzeba zachowywać podejście holistyczne i traktować bardzo indywidualnie, ponieważ nie u każdej wystąpi pełen zestaw wyże wymienionych cech. Należy być otwartym i nie reagować strachem oraz odrzuceniem na rzeczy nowe, ale starać się ciągle poszerzać swoją wiedzę o schorzeniach, które wcale przerażające nie są, lecz spojrzeć na nie z nieco innej perspektywy, jako coś ciekawego i pełnego niespodzianek. Dzieci autystyczne mogą nas niejednokrotnie zaskoczyć, ale i wiele nauczyć, przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości i miłości.

Twój komentarz